Systemy Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych (SOWA-med) jest przedsięwzięciem, którego podstawowym celem jest działanie na rzecz jakości wyników badań wykonywanych w laboratoriach medycznych w Polsce. SOWA-med realizuje swój cel we współpracy z Labquality (Helsinki) i z Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.

 

SOWA-med jest jedynym dystrybutorem międzynarodowych programów zewnętrznej oceny jakości (External Quality Asessment, EQA) organizowanych przez Labquality.

Labquality rozpoczęła działalność w 1971 r. i od lat jest niekwestionowanym liderem w organizacji EQA w Europie. W sprawdzianach Labquality bierze udział ok. 5000 laboratoriów z 50 krajów Europy, Australii, Kanady, USA, Tajlandii, Singapuru i Kostaryki. W tworzenie programu Labquality zaangażowanych jest ponad 100 zagranicznych ekspertów. Część sprawdzianów powstaje na drodze współpracy pomiędzy Labquality i innymi organizatorami EQA, takimi jak EQUALIS (Szwecja), DEKS (Dania), UKNEQAS (Wielka Brytania), SKML (Holandia), NKK (Norwegia). Labquality ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001.
SOWA-med zapewnia możliwie najlepszą komunikację pomiędzy Labquality i polskimi uczestnikami programów EQA. SOWA-med oferuje sprawdziany zewnętrznej oceny jakości we wszystkich dziedzinach medycyny laboratoryjnej. Uczestnictwo w EQA umożliwia wszystkim laboratoriom medycznym spełnienie wymagań dotyczących zapewnienia jakości wyników badań laboratoryjnych. SOWA-med działalność swoją opiera na wiedzy i doświadczeniu polskich ekspertów o uznanym autorytecie i dorobku naukowym.

 

 SOWA-med jest organizatorem ogólnopolskiego programu zewnętrznej oceny jakości badań z zakresu cytogenetyki klasycznej – EQAgen.

 

SOWA-med prowadzi działalność szkoleniową oraz działalność wydawniczą, współdziała w kształceniu podyplomowym, organizacji zjazdów i konferencji naukowych.

 

SOWA-med wspiera rozwój wiedzy i praktyki we wszystkich dziedzinach medycyny laboratoryjnej i współpracuje w tym zakresie z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi.

« Powrót | Drukuj